Rekrutacja Kursy

 

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSB-E w Świdnicy

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami od 01.06.2018r. do 26.07.2018r.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 27.07.2018r. godz. 14:00

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i liczby wolnych miejsc – 30.07.2018r. godz. 14:00


Od 01.09.2017r. rusza kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie
pszczelarz. Podstawa programowa dla kształcenia w zawodzie. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem nauki na kursie proszone są o  kontakt telefoniczny.
REKRUTACJA NA KURSY KWALIFIKACYJNEJeśli myślisz o:
 • podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych,
 • zdobyciu nowego zawodu,
 • zmianie pracy,
 • otworzeniu własnej działalności gospodarczej,
skorzystaj z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.


Aktualnie prowadzimy rekrutację na następujące kursy kwalifikacyjne:


 • W zawodzie technik ochrony osób i mienia
Kurs: ochrona osób i mienia (Z.3)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 210 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (Z.3) - 683 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 893 godziny


 • W zawodzie technik informatyk
Kurs: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych (E.12)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 176 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.12) - 234 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 410 godzin


Kurs: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 176 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.13) - 195 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 371 godzin


Kurs: Tworzenie aplikacji internetowych, baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 176 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.14) - 273 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 449 godzin


 • W zawodzie technik elektryk
Kurs: Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 260 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.7) - 293 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 553 godzin


Kurs: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 260 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.8) - 228 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 488 godzin


Kurs: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 260 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (E.24) - 130 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 390 godzin • W zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, oraz w zawodzie technik urządzeń sanitarnych
Kurs: Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci (B.8)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.8) - 221 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 449 godzin


Kurs: Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (B.9)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.9) - 215 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 443 godzin • W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Kurs: Montaż systemów suchej zabudowy (B.5)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.5) - 2163 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 391 godzin

Kurs: Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (B.6)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.6) - 163 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 391 godzin


Kurs: Wykonywanie robót posadzkarskich i okładzinowych (B.7)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 228godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.7) - 163 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 391 godzin

 • W zawodzie technik budownictwa
Kurs: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.18) - 390 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 670 godzinKurs: Wykonywanie robót betoniarskich i zbrojarskich (B.16)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.16) - 390 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 670 godzin

Kurs: Organizacja i kontrola robót budowlanych (B.33)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.33) - 143 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 323 godzin


Kurs: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (B.30)
-efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów - 280 godzin,
-efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji (B.30) - 65 godziny
-łączna liczba godzin kursu - 345 godzin


Organizowane przez nas kursy dają uprawnienia do zdawania egzaminów państwowych.


Nasze atuty:
 • bezpłatna nauka,
 • bezpłatne egzaminy,
 • bezpłatne materiały na platformie internetowej moodle,
 • nowoczesna baza dydaktyczna,
 • profesjonalna kadra nauczycielska,

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (74)852-10-05 lub e-mailowy cku@cku.swidnica.pl